Privacy

Dit is het privacybeleid van Spark Marketing Group B.V. (“Spark Marketing Group”). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers die de websites bezoeken. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Spark Marketing Group gaat zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op de websites van Spark Marketing Group. Spark Marketing Group raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 18 maart 2021.

Spark Marketing Group B.V., gevestigd aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Spark Marketing Group werkt conform het bepaalde in de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Spark Marketing Group verzamelt en verwerkt van gebruikers van de www.sparkagency.nl, www.sparkdata.nl, www.sparkinsights.nlwww.inzageverzoek.nl en www.sparkmarketing.com website.

Als je solliciteert op een vacature via een van onze websites kun je online een formulier invullen waarin de voor de afhandeling van jouw sollicitatie benodigde gegevens worden gevraagd.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, telefoonnummer extra, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, je cv en je motivatie.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De door jou aan Spark Marketing Group verstrekte persoonsgegevens inclusief cv en motivatie worden door Spark Marketing Group bewaard gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. 

Spark Marketing Group verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Spark Marketing Group gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sparkagency.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Spark Marketing Group moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Naast de toestemming voor het gebruik, is het op grond van dit artikel onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke en gerechtvaardigd belang. 

De AVG verplicht Spark Marketing Group om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden de (persoons-)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons-)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Spark Marketing Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@sparkagency.nl

U heeft een aantal rechten aangaande de opname en verwerking van haar gegevens, waaronder:

  1. Het recht om haar gegevens te rectificeren;
  2. Het recht om uw gegevens te laten wissen;
  3. Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
  4. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens;
  5. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Na een inzageverzoek blokkeert Spark Marketing Group standaard toekomstige uitleveringen van de betreffende persoon. De gegevens zijn en worden dus niet meer verstrekt (bovenstaande punten 1, 3 en 4 zijn hiermee niet meer van toepassing). Na het blokkeren van persoonsgegevens, worden deze na 12 maanden automatisch gewist (zie bovenstaand punt 2).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Spark Marketing Group verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Spark Marketing Group behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

privacy@sparkagency.nl of via www.inzageverzoek.nl

Cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Het verwijderen van cookies is heel eenvoudig. Klik op een van de onderstaande pictogrammen en ga direct naar de handleiding van jouw browser. Let er wel op dat sommige websites eisen dat je jouw voorkeuren opnieuw instelt of dat je iedere keer opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt.

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)

Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan)

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL)

Opera (http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/)

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien jouw e-mailadres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen. Voor zover de kennis van Spark Marketing Group reikt.