Inzageverzoeken

“Ik wil graag weten welke gegevens u van mij bewaart?”

“Hoe komt u aan mijn gegevens?”

“Waarom ben ik geselecteerd voor uw mailing?”

Inzageverzoeken

Wanneer u als consument wordt benaderd door een organisatie, wilt u weten hoe deze organisatie aan uw gegevens komt. U bent niet de enige. U heeft het recht om aan een organisatie te vragen om uw gegevens in te zien. U hoeft niet te zeggen waarom u inzage wilt. De organisatie mag niet geheimzinnig doen over welke gegevens de organisatie van u heeft, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt.

Een organisatie is verplicht binnen 1 maand per brief of e-mail te reageren op uw verzoek om uw persoonsgegevens in te zien.

Artikel 15 van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) geeft elke consument dit recht.

Bij veel organisaties komen inzageverzoeken via verschillende kanalen binnen. Hierin schuilt een groot risico, omdat een inzageverzoek een wettelijke verplichting met zich meebrengt.

Wij bieden een service om deze inzageverzoeken te kanaliseren. U ontvangt:

  • Een eigen url, speciaal voor uw organisatie en uitsluitend voor de verwerking van inzageverzoeken, afmeldingen (Recht van Verzet) en het doorgeven van mutaties;
  • U ontvangt deze verzoeken gestructureerd, op dagbasis;
  • Consumenten legitimeren zich bij het doen van een inzageverzoek, middels iDIN;
  • Deze inzageverzoeken kunnen overzichtelijk worden verwerkt en tijdig worden beantwoord;
  • Deze url kan worden vermeld op uw eigen website en in media-uitingen.

Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves

– Tim Berners-Lee

Ready?

Set.

Spark!