Datakwaliteit

Jaarlijks worden in Nederland tussen de 160.000 en 210.000 baby’s geboren en overlijden er zo’n 150.000 personen (bron: CBS). Een actuele database is daarom cruciaal.

Datakwaliteit

Daarnaast kunnen consumenten aangeven geen post te willen ontvangen door zich te registreren bij Postfilter. Een registratie bij Postfilter zorgt voor een blokkade van reclamepost voor een periode van vijf jaar. De Stichting Reclame Code ziet toe op de handhaving van de regels van Postfilter.

Wij weten wie op welke manier wel bereikt kan en wil worden.

Een actuele database zorgt niet alleen voor hogere conversies, minder kosten en minder irritatie: het is ook verplicht. Uit artikel 5 van de AVG vloeit de verplichting om klantgegevens up-to-date te houden. Een actuele database voorkomt niet alleen vervelende situaties; er wordt ook aan de verplichtingen voldaan die de privacy wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) met zich meebrengt.

There are lies, damned lies and statistics

– Mark Twain

Ready?

Set.

Spark!